17 juli 2016

Werkwijze

Kennismakingsgesprek:
In dit gesprek wordt duidelijk wat voor soort website er gebouwd zal worden en wat het doel moet zijn van de website. Dit gesprek is vrijblijvend. Na het gesprek zal duidelijk worden of de geïntereseerde WebConcreet wil inschakelen.

Tweede gesprek:
Tijdens dit gesprek zal niet alleen de werkwijze bespraakbaar worden gemaakt, maar ook de afspraken gemaakt worden. Vragen die tijdens deze vragen aan bod komen, zijn: Wie zal de content leveren voor de webpagina’s, dienen er wekelijks of maandelijks berichten gepost worden op de website en wilt u dat de social media bijgehouden wordt. Dit gesprek zal uiteindelijk schriftelijk door beide partijen ondertekend worden.

Voorstel:
Op basis van de punten die tijdens het kennismakingsgesprek zijn benoemd en formele afsprakenmoment, zal er een voorstel gecreëerd worden. Dit wordt gedaan om misverstanden te voorkomen.

Het bouwen gaat beginnen!
Mocht alles volgens planning lopen, dan zal na de contentcreatie de website worden gerealiseerd in WordPress. Tijdens het bouwen zal de website of webshop op onderhoudsstand staan. Afhankelijk van wat er is afgesproken tijdens het formele afsprakenmoment, zal er door WebConcreet of de geïnteresseerde content en foto’s geleverd moeten worden.

Evaluatieronde:
Wanneer de website eenmaal af is zal de eerste evaluatieronde plaatsvinden. Tijdens dit moment zal de website weergegeven worden aan de geïnteresseerde. De op- en aanmerkingen zullen na deze evaluatieronde verwerkt worden.

Definitieve versie:
Nadat de geïnteresseerde tevreden is met het geleverde werk, dan zit het werk voor WebConcreet erop tenzij er is gekozen voor een bepaalde abonnement waarbij de website, webshop of social media bijgehouden moet worden.